رای شید صنعت

درباره ما

شرکت رای شید صنعت به همت تعدادی از فارغ التحصیلان دکتری و کارشناسی ارشد فیزیک و اپتیک و لیزر دانشگاه شیراز در سال 1392 تاسیس گردید.

آدرس: شیراز- پارک علم و فناوری - ساختمان جامع - شرکت رای شید صنعت

شماره تماس: 071-36350127

همراه: 09171190196

About Us Big Image

رای شید صنعت

رای شید صنعت
رای شید صنعت
رای شید صنعت
Case Study

رای شید صنعت

رای شید صنعت.

شرکت رای شید صنعت

شرکت رای شید صنعت

چرا ما را انتخاب می کنید؟

رای شید صنعت رای شید صنعت

رای شید صنعت

رای شید صنعت رای شید صنعت

رای شید صنعت

رای شید صنعت رای شید صنعت

رای شید صنعت

رای شید صنعت رای شید صنعت

رای شید صنعت

رای شید صنعت رای شید صنعت

رای شید صنعت

رای شید صنعت رای شید صنعت

رای شید صنعت

مهارت های ما

  • مهارت1

  • مهارت 2

  • مهارت 3

  • مهارت 4

Our Skills are excellent

گفتگو

رای شید صنعت

گفتگو

رای شید صنعت

گفتگو

رای شید صنعت

تیم ما

رای شید صنعت

Jack Smith

شخص1

شخص2

توشیحات بیشتر
John Doe

شخص 5

مسئول1

توضیحات بیشتر
Jack Sparrow

شخص7

مسئول 2

توضیحات بیشتر
George Wyne

شخص9

مسول5

توضیحات بیشتر

نمونه کارها

شرکت رای شید صنعت

شرکت رای شید صنعت

Load More

رای شید رای شید

رای شید صنعت

رای شید
->

آدرس: شیراز- پارک علم و فناوری - ساختمان جامع - شرکت رای شید صنعت

شماره تماس: 071-36350127

همراه: 09171190196